5. Pravidla pronájmu nebytových prostor – prostor sloužících podnikání

Zasedání konané dne 8. 9. 2016 jako řádné
číslo usnesení 5/5/2016
Předkladatel: Cais Viktor, RNDr., člen zastupitelstva, předseda výboru komunikace ZMČ Praha 5, předseda Komise obchodních aktivit RMČ Praha 5, předseda Dramaturgické rady RMČ Praha 5

Pravidla pronájmu nebytových prostor – prostor sloužících podnikání

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit pravidla pronájmu nebytových prostor –

    prostor sloužících podnikání, které jsou přílohou tohoto materiálu

Usnesení bylo schváleno5/0/0 hlasy