4. Odpis pohledávek nájemců NP nad 100 tis. Kč

06/09/2016
Zasedání konané dne 8. 9. 2016 jako řádné
číslo usnesení 5/4/2016
Předkladatel: Cais Viktor, RNDr., člen zastupitelstva, předseda výboru komunikace ZMČ Praha 5, předseda Komise obchodních aktivit RMČ Praha 5, předseda Dramaturgické rady RMČ Praha 5

Odpis pohledávek nájemců NP nad 100 tis. Kč

Komise obchodních aktivit

Doporučuje:

 1. schválit odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb + příslušenství níže uvedeným nájemcům nebytových prostor (vše v aktuální výši):

  1) … IČ: … … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb 355.016 Kč,  dluh z úroku z prodlení 193.730 Kč (k 31.7.2016), dluh ze smluvní pokuty 196.290 Kč (k 31.7.2016), dluh z poplatku z prodlení 508 Kč (k 31.7.2016)

  2) … , NP Plzeňská 452/167, Praha – 5, dluh z nájemného a služeb 167.831 Kč, dluh z úroku z prodlení 36.423 Kč (k 31.7.2016), dluh ze smluvní pokuty 41.287 Kč (k 31.7.2016), dluh z poplatku z prodlení 2.506 Kč (k 31.7.2016), dluh z nákladů soudního řízení 42.171 Kč 

  3) … , NP Štefánikova 216/21, Praha – 5, dluh z nájemného a služeb 712.883 Kč, dluh z úroku z prodlení 217.683 Kč (k 31.7.2016), dluh ze smluvní pokuty 276.968 Kč (k 31.7.2016), dluh z poplatku z prodlení 33.502 Kč (k 31.7.2016)

  4)  … , NP Plzeňská 452/167, Praha – 5, dluh z nájemného a služeb 2.462.190 Kč, dluh z úroku z prodlení 1.417.439 Kč (k 31.7.2016), dluh ze smluvní pokuty 1.339.058 Kč (k 31.7.2016)

  5)  … , Praha – 5, dluh z nájemného a služeb 91.450 Kč, dluh z úroku z prodlení 33.061 Kč (k 31.7.2016), dluh ze smluvní pokuty 38.552 Kč (k 31.7.2016)

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě