3. Návrh ověřovatele zápisu 5. zasedání Komise obchodních aktivit Rady MČ Praha ř

Zasedání konané dne 8. 9. 2016 jako řádné
číslo usnesení 5/3/2016
Předkladatel: Cais Viktor, RNDr., člen zastupitelstva, předseda výboru komunikace ZMČ Praha 5, předseda Komise obchodních aktivit RMČ Praha 5, předseda Dramaturgické rady RMČ Praha 5

Návrh ověřovatele zápisu 5. zasedání Komise obchodních aktivit Rady MČ Praha ř

Komise obchodních aktivit

Schvaluje:

  1.  

    Ing. Pavla  Richtra – ověřovatele zápisu

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy