2. Schválení zápisu z 3. zasedání Komise obchodních aktivit Rady MĆ Praha 5

Zasedání konané dne 8. 9. 2016 jako řádné
číslo usnesení 5/2/2016
Předkladatel: Cais Viktor, RNDr., člen zastupitelstva, předseda výboru komunikace ZMČ Praha 5, předseda Komise obchodních aktivit RMČ Praha 5, předseda Dramaturgické rady RMČ Praha 5

Schválení zápisu z 3. zasedání Komise obchodních aktivit Rady MĆ Praha 5

Komise obchodních aktivit

Schvaluje:

  1. zápis z 3. zasedání Komise obchodních aktivit Rady MČ Praha 5

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy