4. Změna smluvních ujednání – pronájem prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Jindřicha Plachty 57/29, Praha 5

05/11/2014
Zasedání konané dne 6. 10. 2014 jako řádné
číslo usnesení 16/4/2014
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva, předseda politického klubu Restart 2014, předseda Komise obchodních aktivit

Změna smluvních ujednání – pronájem prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Jindřicha Plachty 57/29, Praha 5

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. neschválit záměr uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 572/96/151 (110/11/96/NP/A/57/ ze dne 11.12.1996, ve znění pozdějších dodatků, kterým se změní doba nájmu na dobu určitou 5-ti let s právem opce na prodloužení o dalších 5 let. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy se nemění.

Hlasování: 6/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě