1. Záměr uzavření nových nájemních smluv pronájmu částí pozemků užívaných společnostmi euroAWK s.r.o. a ORIS Praha s.r.o. ke sjednocení výše nájemného

05/11/2014
Zasedání konané dne 6. 10. 2014 jako řádné
číslo usnesení 16/1/2014
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva, předseda klubu Restart 2014, předseda Komise obchodních aktivit

Záměr uzavření nových nájemních smluv pronájmu částí pozemků užívaných společnostmi euroAWK s.r.o. a ORIS Praha s.r.o. ke sjednocení výše nájemného

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit

    záměr uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem všech částí pozemků užívaných společností euroAWK s.r.o. se sídlem Praha 10, Vršovice, Konopišťská 739/16, IČ: 43965717, DIČ: CZ43965717 ke sjednocení výše nájemného na dobu neurčitou za nájemné 21.200,-Kč/rok za každé reklamní zařízení

  2. schválit

    záměr uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem vybraných částí pozemků užívaných společností euroAWK s.r.o. se sídlem Praha 10, Vršovice, Konopišťská 739/16, IČ: 43965717, DIČ: CZ43965717 ke sjednocení výše nájemného na dobu neurčitou za nájemné 21.200,-Kč/rok za každé reklamní zařízení

Doporučuje RMČ:

  1. schválit záměr uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků užívaných společností ORIS Praha s.r.o. se sídlem Praha 10, Vršovice, Konopišťská 739/16, IČ: 43004474, DIČ: CZ43004474 ke sjednocení výše nájemného na dobu neurčitou za nájemné 21.200,-Kč/rok za každé reklamní zařízení

Komise OA doporučuje umožnit pronajímateli využití části reklamní plochy RZ po dobu 2 měsíců v roce
Hlasování: 6/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě