5. Záměr prodloužení doby trvání Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Štefánikova 278/40, Praha 5

06/10/2014
Zasedání konané dne 29. 9. 2014 jako řádné
číslo usnesení 15/5/2014
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Záměr prodloužení doby trvání Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Štefánikova 278/40, Praha 5

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit záměr prodloužení doby trvání Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 8/0/OOA/NP/13 ze dne 5.6.2013 uzavřené s nájemcem: Etincelle, o. s., IČ 27009106 na pronájem prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Štefánikova 278/40, Praha 5 za účelem provozování literární kavárny, která nabízí pracovní místa pro obyvatele Prahy 5 ohrožené sociální exkluzí – seniory a zdravotně postižené spoluobčany a to o 5 let, tzn. do 30.11.2019 s tím, že ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy zůstávají beze změny

Hlasování: 7/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě