4. Záměr pronájmu pozemků parc. č. 386/6, 386/17 a 386/5, k.ú. Motol společnosti LALASA spol. s r.o., a úhrada bezdůvodného obohacení

06/10/2014
Zasedání konané dne 29. 9. 2014 jako řádné
číslo usnesení 15/4/2014
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva, předseda klubu Restart 2014, předseda Komise obchodních aktivit

Záměr pronájmu pozemků parc. č. 386/6, 386/17 a 386/5, k.ú. Motol společnosti LALASA spol. s r.o., a úhrada bezdůvodného obohacení

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit záměr pronájmu pozemků pod budovami parc. č. 386/6 a 386/17, k.ú. Motol společnosti LALASA spol. s r.o., Nad Hliníkem, Praha 5, IČ: 27367312, DIČ: CZ27367312 za 100,- Kč/m2/rok t.j. 59.500,- Kč/rok a dále pozemku 386/5, k.ú. Motol jako sportoviště za 5,- Kč/m2/rok t.j. 78.550,-Kč/rok – celkem 138.050,- Kč/rok na dobu neurčitou, za podmínky, že bude uhrazeno bezdůvodné obohacení za užívání pozemků pod budovami parc. č. 386/6 a 386/17, k.ú. Motol, ode dne provedení vkladu do Katastru nemovitostí s datem účinnosti od 29.6.2012 do data účinnosti nájemní smlouvy ve výši 100,- Kč/m2/rok a za pozemek parc.č. 386/5, k.ú. Motol 3 roky zpětně do data účinnosti nájemní smlouvy ve výši 5,- Kč/m2/rok za podmínky zachování přístupové cesty pro OSA Panda Praha

Hlasování: 6/0/1

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě