3. Žádost nájemce – obch. firmy OTAKAR, s.r.o. o prodloužení doby tvání nájmu prostoru sloužícího podnikání Vítězná 13/531, Praha 5

06/10/2014
Zasedání konané dne 29. 9. 2014 jako řádné
číslo usnesení 15/3/2014
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva, předseda klubu Restart 2014, předseda Komise obchodních aktivit

Žádost nájemce – obch. firmy OTAKAR, s.r.o. o prodloužení doby tvání nájmu prostoru sloužícího podnikání Vítězná 13/531, Praha 5

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit záměr prodloužení doby trvání nájmu o 5 let s účinností od 1.8.2015 do 31.7.2020 s právem opce na  prodloužení doby nájmu o 5 let formou uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 8/2005 (ev. č. 48/0/OOA/NP/05) ze dne 10.8.2005, ve znění pozdějších dodatků, sjednané s nájemcem obch. firmou OTAKAR, s.r.o., IČ 26129892, na pronájem prostoru sloužícího podnikání – restauraci (ev. č. 902) o celkové výměře 144,50 m2 v přízemí nemovitosti č.p. 531, k.ú. Malá Strana, Vítězná 13, Praha 5 za podmínky: – provedení stavebních úprav prostor do 31.7.2016, – vložení investic na technické zhodnocení ve výši cca 2.000.000,- Kč   

Hlasování: 7/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě