2. Uzavření Dohody o provedení změny stavby – oprava pavilonu D, se společností Medifin a.s., IČ 62416804, nájemcem části areálu polikliniky Kartouzská 204, Praha 5

Zasedání konané dne 29. 9. 2014 jako řádné
číslo usnesení 15/2/2014
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva, předseda klubu Restart 2014, předseda Komise obchodních aktivit

Uzavření Dohody o provedení změny stavby – oprava pavilonu D, se společností Medifin a.s., IČ 62416804, nájemcem části areálu polikliniky Kartouzská 204, Praha 5

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit uzavření Dohody o provedení změny stavby – oprava pavilonu D umístěného v areálu polikliniky Kartouzská 204, Praha 5, se společností Medifin a.s., IČ 62416804, nájemcem areálu

Hlasování: 8/0/0