9. Nové nabídkové řízení na pronájem prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Štefánikova 3/61, Praha 5

29/09/2014
Zasedání konané dne 23. 9. 2014 jako řádné
číslo usnesení 14/9/2014
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva, předseda Klubu Restart 2014, předseda Komise obchodních aktivit

Nové nabídkové řízení na pronájem prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Štefánikova 3/61, Praha 5

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit zrušení záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání j. č. 903 v nemovitosti Štefánikova 3/61, Praha 5 zveřejněného na úřední desce ÚMČ Praha 5 pod č. 50/2014 od 1.7.2014 do 17.7.2014

  2. schválit nový záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání j. č. 903 v nemovitosti Štefánikova 3/61, Praha 5 bez stanovení minimální požadované ceny za pronájem, na dobu neurčitou za účelem provozování: prodejny značkového, účelového a módního oblečení, úpravy oděvů vč. oděvů na míru 

Komise OA doporučuje doplnit záměr pronájmu o poznámku: “Výše nabídnuté ceny za nájemné nebude rozhodujícím kritériem pro vybrání nájemce”
Hlasování: 6/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě