6. Žádost nájemce – obch. firmy OTAKAR, s.r.o. o prodloužení doby tvání nájmu prostoru sloužícího podnikání Vítězná 13/531, Praha 5

29/09/2014
Zasedání konané dne 23. 9. 2014 jako řádné
číslo usnesení 14/6/2014
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Žádost nájemce – obch. firmy OTAKAR, s.r.o. o prodloužení doby tvání nájmu prostoru sloužícího podnikání Vítězná 13/531, Praha 5

Komise obchodních aktivit

Stahuje materiál z jednání:

  1. schválit/neschválit záměr prodloužení doby trvání nájmu s účinností od 1.8.2015 do 31.7.2025 formou uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 8/2005 (ev. č. 48/0/OOA/NP/05) ze dne 10.8.2005, ve znění pozdějších dodatků, sjednané s nájemcem obch. firmou OTAKAR, s.r.o., IČ 26129892, na pronájem prostoru sloužícího podnikání – restaurace (ev. č. 902) o celkové výměře 144,50 m2 v přízemí nemovitosti č.p. 531, k.ú. Malá Strana, Vítězná 13, Praha 5

Komise OA požaduje materiál doplnit s tím, aby nájemce v žádosti uvedl konkrétní důvody pro prodloužení doby nájmu

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě