3. Žádost společnosti VM PUB s.r.o. o snížení nájemného za prostor sloužící podnikání Radlická 112/2070, Praha 5

29/09/2014
Zasedání konané dne 23. 9. 2014 jako řádné
číslo usnesení 14/3/2014
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Žádost společnosti VM PUB s.r.o. o snížení nájemného za prostor sloužící podnikání Radlická 112/2070, Praha 5

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. neschválit žádost nájemce prostoru sloužícího podnikání – restaurace (ev. č. 903) Radlická 112/2070, k.ú. Smíchov, Praha 5 VM PUB s.r.o. , IČ 282 35 142, o snížení měsíčního nájemného o 25% a to formou uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 22/2002 ze dne 8.7.2002, ve znění pozdějších dodatků   

Doporučuje RMČ:

  1. neschválit záměr snížení měsíčního nájemného za prostor sloužící podnikání – restauraci (ev. č. 903) Radlická 112/2070, k.ú. Smíchov, Praha 5 nájemci VM PUB s.r.o., IČ 282 35 142

Hlasování: 6/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě