2. Uzavření Dohody o provedení změny stavby – oprava pavilonu D, se společností Medifin a.s., IČ 62416804, nájemcem části areálu polikliniky Kartouzská 204, Praha 5

29/09/2014
Zasedání konané dne 23. 9. 2014 jako řádné
číslo usnesení 14/2/2014
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Uzavření Dohody o provedení změny stavby – oprava pavilonu D, se společností Medifin a.s., IČ 62416804, nájemcem části areálu polikliniky Kartouzská 204, Praha 5

Komise obchodních aktivit

Stahuje materiál z jednání:

  1. schválit/neschválit uzavření Dohody o provedení změny stavby – oprava pavilonu D umístěného v areálu polikliniky Kartouzská 204, Praha 5, se společností Medifin a.s., IČ 62416804, nájemcem areálu.

Komise OA požaduje pozvat na příští jednání zástupce spol. Medifin a.s. s tím, aby svůj projekt odprezentovali přímo na zasedání komise

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě