10. Výpověď Smlouvy o nájmu nebytového prostoru v nemovitosti Štefánikova 259/51, Praha 5 z důvodu nehrazení nájemného

29/09/2014
Zasedání konané dne 23. 9. 2014 jako řádné
číslo usnesení 14/10/2014
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Výpověď Smlouvy o nájmu nebytového prostoru v nemovitosti Štefánikova 259/51, Praha 5 z důvodu nehrazení nájemného

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 19/2010 (52/0/OOA/NP/10) ze dne 17.12.2010, ve znění pozdějších dodatků na pronájem nebytového prostoru ev.č. 901 v přízemí nemovitosti Štefánikova 259/51, Praha 5 nájemci: Marie Třísková, IČ 11288663 a František Tříska, IČ 01490893 v případě neuhrazení dlužného nájemného do 15.10.2014 s tím, že výpovědní lhůta činí jeden měsíc

Hlasování: 5/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě