9. Žádost o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy mezi RS Development s.r.o. a Pro rodinu – rodinné a vzdělávací centrum, mateřská škola a základní škola, o.p.s. na části pozemku parc.č. 1161/1, k.ú. Košíře

Zasedání konané dne 26. 8. 2014 jako řádné
číslo usnesení 13/9/2014
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Žádost o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy mezi RS Development s.r.o. a Pro rodinu – rodinné a vzdělávací centrum, mateřská škola a základní škola, o.p.s. na části pozemku parc.č. 1161/1, k.ú. Košíře

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit podnájemní smlouvu mezi RS Development s.r.o. se sídlem Jeremiášova 2722/2a, Praha 13, IČ: 26775468, DIČ: CZ26775468 a  … se sídlem Jednořadá 1051/53, Praha 6, IČ: 28414756 na části pozemku parc.č. 1161/1, k.ú. Košíře

HLASOVÁNÍ: 5 / 0 / 0