8. Podání výpovědi Smlouvy o nájmu nebytového prostoru v nemovitosti Zborovská 889/46, Praha 5

15/09/2014
Zasedání konané dne 26. 8. 2014 jako řádné
číslo usnesení 13/8/2014
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Podání výpovědi Smlouvy o nájmu nebytového prostoru v nemovitosti Zborovská 889/46, Praha 5

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit podání výpovědi Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 10/0/OOA/NP/13 ze dne 17.06.2013 na pronájem nebytového prostoru ev. č. 901 v přízemí nemovitosti Zborovská 889/46, Praha 5 nájemci: Sdružení všestranného vzdělávání dětí a mládeže, IČ 01392689, za podmínky neuhrazení dluhu do 15.09.2014

  2. schválit Výpověď nájemní smlouvy dle výše uvedeného bodu I. 1. tohoto usnesení, která tvoří nedílnou přílohu tohoto materiálu, za podmínky v bodě I. 1.

HLASOVÁNÍ: 5 / 0 / 0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě