7. Podání výpovědi z nájmu parkovacího stání č. 8 ve vnitrobloku domů K Vodojemu, Praha 5 na pozemku parc. č. 1408/8, k. ú. Smíchov

15/09/2014
Zasedání konané dne 26. 8. 2014 jako řádné
číslo usnesení 13/7/2014
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Podání výpovědi z nájmu parkovacího stání č. 8 ve vnitrobloku domů K Vodojemu, Praha 5 na pozemku parc. č. 1408/8, k. ú. Smíchov

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit podání výpovědi z nájmu parkovacího stání ve vnitrobloku domů K Vodojemu, Praha 5 na základě uzavřené Nájemní smlouvy č. 61/0/ZOSV/12 ze dne 27.11.2012 na pronájem části pozemku parc. č. 1408/8 v k. ú. Smíchov využívané jako parkovací stání č. 8, uzavřené s panem Omarem Farghali.

  2. schválit výpověď dle budu I.1 tohoto usnesení, která tvoří přílohu tohoto materiálu.

HLASOVÁNÍ: 5 / 0 / 0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě