6. Dohoda o skončení podnájemního vztahu na parkovací stání č. 454 v Obchodním centru Nový Smíchov

Zasedání konané dne 26. 8. 2014 jako řádné
číslo usnesení 13/6/2014
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Dohoda o skončení podnájemního vztahu na parkovací stání č. 454 v Obchodním centru Nový Smíchov

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit uzavření dohody o skončení podnájemního vztahu na parkovací stání č. 454 se společností s IT Solutions CZ, s. r. o., IČ 27864260 v objektu nehlídaného parkoviště, umístěného ve 3. podpozemním podlaží Obchodního centra Nový Smíchov, nacházejícího se na adrese Plzeňská 233/8, Praha 5.

  2. schválit vrácení poměrné části uhrazeného nájemného ve výši 2.625,00 Kč bez DPH, tj. 3.176,00 Kč s DPH.

  3. schválit znění Dohody o skončení podnájemního vztahu dle budu I.1 tohoto usnesení, která tvoří přílohu tohoto materiálu.

HLASOVÁNÍ: 5 / 0 / 0