5. Cenová mapa a vzor nájemní smlouvy na reklamní zařízení umístěné nad nebytovými prostory ve vlastnictví MČ Praha 5

15/09/2014
Zasedání konané dne 26. 8. 2014 jako řádné
číslo usnesení 13/5/2014
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Cenová mapa a vzor nájemní smlouvy na reklamní zařízení umístěné nad nebytovými prostory ve vlastnictví MČ Praha 5

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit cenovou mapu na reklamní zařízení (reklamní štíty, výstrče, markýzy) umístěné nad nebytovými prostory, ve vlatnictví MČ Praha 5.

  2. schválit VZOR Nájemní smlouvy na reklamní zařízení nad nebytovými prostory, která tvoří přílohu tohoto materiálu.

HLASOVÁNÍ: 5 / 0 / 0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě