4. Provedení rekolaudace bývalého bytu správce na nebytové prostory s využitím jako ordinace – Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5

Zasedání konané dne 26. 8. 2014 jako řádné
číslo usnesení 13/4/2014
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Provedení rekolaudace bývalého bytu správce na nebytové prostory s využitím jako ordinace – Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit provedení rekoludace bývalého bytu správce, umístěného v budově A polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5, na nebytové prostory s využitím jako ordinace

HLASOVÁNÍ: 5 / 0 / 0