2. Janáčkovo nábřeží 43/476, k.ú. Smíchov, Praha 5, Jiří Miška, žádost o snížení nájemného

Zasedání konané dne 26. 8. 2014 jako řádné
číslo usnesení 13/2/2014
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Janáčkovo nábřeží 43/476, k.ú. Smíchov, Praha 5, Jiří Miška, žádost o snížení nájemného

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. neschválit žádost nájemce prostoru ev. č. 912 Janáčkovo nábřeží 43/476, k.ú. Smíchov Jiřího Mišky, IČ 48055832, o snížení měsíčního nájemného o 50% z důvodu zhoršené kvality NP způsobené vlhkostí 

Doporučuje RMČ:

  1. neschválit nájemci prostoru ev. č. 912 Janáčkovo nábřeží 43/476, k.ú. Smíchov, Praha 5 Jiřímu Miškovi, IČ 48055832 snížení měsíčního nájemného z důvodu zhoršené kvality NP způsobené vlhkostí 

HLASOVÁNÍ: 5 / 0 / 0