13. Žádost Blanky Janíčkové o pronájem dvou tříd v západní polovině budovy Pod Žvahovem 463, Praha 5, za účelem provozování jógového centra

15/09/2014
Zasedání konané dne 26. 8. 2014 jako řádné
číslo usnesení 13/13/2014
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Žádost Blanky Janíčkové o pronájem dvou tříd v západní polovině budovy Pod Žvahovem 463, Praha 5, za účelem provozování jógového centra

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit záměr pronájmu nebytových prostor (dvou tříd) č. 24, 25 o celkové výměře 122,6 m2, umístěných v přízemí budovy Pod Žvahovem 463, Praha 5, za nájemné ve výši 250,- Kč/m2/rok, tj. 30.650,- Kč/rok, na dobu určitou od 1.9.2014 do 30.6.2015, za účelem provozovíní Jógového centra pro paní Blanku Janíčkovou.

HLASOVÁNÍ: 5 / 0 / 0
KOA požaduje doplnit informaci o frekvenci využívání nebytového prostoru; KOA podmiňuje pronájem doložením souhlasného stanoviska Hygienické stanice; KOA upozorňuje na stávající kolaudační stav předmětného nebytového prostoru

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě