12. Uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání za podíl MČ Praha 5 v podílovém domě Štefánikova 338/41, Praha 5 – Smíchov

15/09/2014
Zasedání konané dne 26. 8. 2014 jako řádné
číslo usnesení 13/12/2014
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání za podíl MČ Praha 5 v podílovém domě Štefánikova 338/41, Praha 5 – Smíchov

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit za podíl MČ Praha 5 o velikosti 29/72 uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání ve spolupodílové nemovitosti na adrese Štefánikova 338/41, Praha 5 – Smíchov se společností Neopharm Lékárna s. r. o., IČ 48585441, za účelem provozování ordinace lékářů, za nájemné ve výši a to následovně od 1.8.2014 do 31.12.2016 ve výši 18.000 Kč měsíčně, od 1.1.2017 do 31.12.2019 ve výši 20.000 Kč měsíčně, od 1.1.2020 do 31.12.2022 ve výši 22.000 Kč měsíčně, od 1.1.2023 do 31.12.2024 ve výši 24.000 Kč měsíčně na dobu určitou do 31.12.2019 s právem opce 5 let v případě řádného plnění smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání

  2. schválit za podíl MČ Praha 5 o velikosti 29/72 Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání dle bodu I. 1. tohoto usnesení, která tvoří přílohu tohoto materiálu

HLASOVÁNÍ: 5 / 0 / 0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě