10. Uzavření Dohody o provedení změny stavby se společností Pro rodinu, o.p.s., IČ 28414756, nájemcem budovy Pod Radnicí 152/3, Praha 5, k.ú. Košíře

Zasedání konané dne 26. 8. 2014 jako řádné
číslo usnesení 13/10/2014
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Uzavření Dohody o provedení změny stavby se společností Pro rodinu, o.p.s., IČ 28414756, nájemcem budovy Pod Radnicí 152/3, Praha 5, k.ú. Košíře

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit uzavření Dohody o provedení změny stavby části nebytových prostor – obnovení vstupních dveří na zahradu, umístěných v budově Pod Radnicí 152/3, Praha 5, k.ú. Košíře, se společností Pro rodinu – rodinné a vzdělávací centrum, mateřská škola a základní škola, o.p.s., IČ 28414756

HLASOVÁNÍ: 5 / 0 / 0