4. Záměr pronájmu střechy a fasády domu č. p. 48, k.ú. Smíchov, Nádražní 92, Praha 5 k umístění reklamního zařízení na základě žádosti společnosti in eye s.r.o., IČ 01827022

Zasedání konané dne 1. 7. 2014 jako řádné
číslo usnesení 11/4/2014
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Záměr pronájmu střechy a fasády domu č. p. 48, k.ú. Smíchov, Nádražní 92, Praha 5 k umístění reklamního zařízení na základě žádosti společnosti in eye s.r.o., IČ 01827022

Komise obchodních aktivit

Stahuje materiál z jednání:

  1. schválit / neschválit záměr pronájmu střechy a fasády domu č. p. 48, k.ú. Smíchov, Nádražní 92, Praha 5, za  podíl MČ Praha 5 ve velikosti 1522/1727, k umístění reklamního zařízení společnosti in eye s.r.o., IČ 01827022, za roční nájemné ve výši 25.000,00 Kč + DPH, na dobu neurčitou.

Komise OA žádá materiál doplnit o vizualizaci a uvedení celkových rozměrů reklamního zařízení.