4. Záměr pronájmu části podílového pozemku parc. č. 1319/1, k.ú. Hlubočepy a celého podílového pozemku 1319/2, k.ú. Hlubočepy FK Zlíchov 1914, o.s.

Zasedání konané dne 1. 7. 2014 jako řádné
číslo usnesení 11/4/2014
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Záměr pronájmu části podílového pozemku parc. č. 1319/1, k.ú. Hlubočepy a celého podílového pozemku 1319/2, k.ú. Hlubočepy FK Zlíchov 1914, o.s.

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1319/1, k.ú. Hlubočepy a celého pozemku 1319/2, k.ú. Hlubočepy FK Zlíchov 1914, o.s. na dobu neurčitou za 1,- Kč/m2/rok v rozsahu podílu MČ-5 29/69

  2. schválit “Potvrzení o využití pozemků parc. č. 1319/1 na 1319/2, k.ú. Hlubočepy” pro potřeby FK Zlíchov 1914, o.s. v rozsahu podílu MČ-5 29/69

Hlasování: 6/0/0