3. Žádost o poskytnutí slevy z nájemného za prostor Na Skalce 1/1047, k.ú. Smíchov, Praha 5, nájemce Asociace polio

Zasedání konané dne 1. 7. 2014 jako řádné
číslo usnesení 11/3/2014
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva.

Žádost o poskytnutí slevy z nájemného za prostor Na Skalce 1/1047, k.ú. Smíchov, Praha 5, nájemce Asociace polio

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit poskytnutí slevy ze zákl. nájemného ve výši 20%, tj. 410,- Kč měsíčně nájemci prostor ev. č. 909 v přízemí domu č.p. 1047, k.ú. Smíchov, Na Skalce 1, Praha 5 Asociaci polio, IČ 00570656, z důvodu zhoršené kvality prostor v důsledku zatékání, a to za dobu od 1.11.2013 do doby ukončení provedení oprav, za podmínky doplacení dlužné částky

Hlasování: 6/0/0