2. Záměr vytvoření a provozování webové aplikace pro evidenci a prezentaci nebytových prostor ve vlastnictví MČ Praha 5

Zasedání konané dne 1. 7. 2014 jako řádné
číslo usnesení 11/2/2014
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Záměr vytvoření a provozování webové aplikace pro evidenci a prezentaci nebytových prostor ve vlastnictví MČ Praha 5

Komise obchodních aktivit

Nepřijala návrh usnesení:

  1. záměr vytvoření a provozování webové aplikace pro evidenci a prezentaci nebytových prostor ve vlastnictví MČ Praha 5

Ukládá:

  1. Odboru OA spolupodílet se s předsedou Komise OA na realizaci zadávací dokumentace
    Termín plnění: 31. 8. 2014
3/0/3