2. Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o., IČ 28197682 – uzavření Dohody o vyúčtování a úhradě nákladů za dodávku tepla do budovy č.p. 39, Plzeňská 117, Praha 5 za období od 20.2. do 31.8.2013

Zasedání konané dne 1. 7. 2014 jako řádné
číslo usnesení 11/2/2014
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o., IČ 28197682 – uzavření Dohody o vyúčtování a úhradě nákladů za dodávku tepla do budovy č.p. 39, Plzeňská 117, Praha 5 za období od 20.2. do 31.8.2013

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit uzavření Dohody o vyúčtování a úhradě nákladů za dodávku tepla za období od 20.2.2013 do 31.8.2013, na základě které se MČ Praha 5 bude podílet na úhradě nákladů za dodávku tepla do budovy č.p. 39, Plzeňská 117, Praha 5, ve výši 50%, t.j. částkou 169.258,- Kč a Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o., IČ 28197682 se zavazuje uhradit podíl na nákladech za dodávku tepla ve výši 50%, tj.  částku 169.258,- Kč, formou tří splátek nepřesahujících 18 měsíců s termínem do 31.12.2015

Hlasování: 5/0/1