1. Žádost společnosti Pegas 5, s.r.o., IČ 62584448, nájemce části budovy V Remízku 926, Praha 5 o uzavření Dodatku č. 3 k NS a o udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti na adrese Wassermannova 926, Praha 5

Zasedání konané dne 1. 7. 2014 jako řádné
číslo usnesení 11/1/2014
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Žádost společnosti Pegas 5, s.r.o., IČ 62584448, nájemce části budovy V Remízku 926, Praha 5 o uzavření Dodatku č. 3 k NS a o udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti na adrese Wassermannova 926, Praha 5

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit uzavření Dodatku č. 3 k NS ze dne 18.12.2004, ve znění dodatků č. 1.-2., na pronájem části budovy V Remízku 926, Praha 5, uzavřené se společností Pegas 5, s.r.o.,IČ 62584448, za účelem provozování Centra celoživotního vzdělávání Praha 5, kterým se upravuje adresa budovy na Wassermannova 926/16, Praha 5, a to v souladu s Katastrem nemovitostí ČR

  2. schválit udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti Pegas 5, s.r.o., IČ 62584448 na adrese Praha 5 – Hlubočepy, Wassermannova 926/16, PSČ 150 00

Hlasování: 5/0/0