1. Stanovení termínů konání Komise obchodních aktivit ve 2. pololetí 2014

Zasedání konané dne 1. 7. 2014 jako řádné
číslo usnesení 11/1/2014
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Stanovení termínů konání Komise obchodních aktivit ve 2. pololetí 2014

Komise obchodních aktivit

Odkládá:

  1. stanovení termínů konání Komise obchodních aktivit ve 2. pololetí 2014 na další jednání