8. Žádost o prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací v prostoru sloužícím podnikání v nemovitosti Zborovská 1188/8, Praha 5

Zasedání konané dne 20. 5. 2014 jako řádné
číslo usnesení 8/8/2014
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Žádost o prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací v prostoru sloužícím podnikání v nemovitosti Zborovská 1188/8, Praha 5

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit změnu termínu závazného dokončení stavebních prací včetně bezplatného užívání prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Zborovská 1188/8, Praha 5 stanovenou ve Smlouvě o provedení stavebních prací č. 65/0/ZOOA/13 ze dne 21.11.2013 o 2 měsíce, tedy do 21.07.2014

Hlasování: 6/0/1