7. Žádost o rozšíření nájemní smlouvy v osobě nájemce na pronájem nebytového prostoru – garáže v objektu řadových garáží v ul. Na Konvářce

05/06/2014
Zasedání konané dne 20. 5. 2014 jako řádné
číslo usnesení 8/7/2014
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Žádost o rozšíření nájemní smlouvy v osobě nájemce na pronájem nebytového prostoru – garáže v objektu řadových garáží v ul. Na Konvářce

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 175/F/C/95/192/St ze dne 21.09.1995, ve znění pozdějších dodatků uzavřené s panem Ing. Vladimírem Krečmerem, CSc., bytem Na Loukoti 20, Praha 6, kterým se rozšíří smluvní strana nájemce o osobu pana Josefa Křečka, bytem Jungmannova 11, Praha 1

Hlasování: 7/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě