5. Záměr pronájmu volného prostoru sloužícího podnikání ev.č. 903 v nemovitosti Švédská 1845/37 a Švédská 1844/35, vše k.ú. Smíchov – Praha 5

Zasedání konané dne 20. 5. 2014 jako řádné
číslo usnesení 8/5/2014
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Záměr pronájmu volného prostoru sloužícího podnikání ev.č. 903 v nemovitosti Švédská 1845/37 a Švédská 1844/35, vše k.ú. Smíchov – Praha 5

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit záměr pronájmu volného prostoru sloužícího podnikání ev.č. 903 v nemovitosti Švédská 1845/37 a Švédská 1844/35, vše k.ú. Smíchov – Praha 5 za nájemné ve výši minimálně 15.000,- Kč měsíčně + alt. DPH + zálohy na poskytované služby

Hlasování: 6/0/0