4. Žádost o skončení nájmu garáže v ul. Na Konvářce dohodou

05/06/2014
Zasedání konané dne 20. 5. 2014 jako řádné
číslo usnesení 8/4/2014
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Žádost o skončení nájmu garáže v ul. Na Konvářce dohodou

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 18/0/OOA/NP/09 (635/P/C/2009/192) ze dne 21.07.2009, ve znění pozdějších dodatků na pronájem nebytového prostoru – garáže ev.č. 914 umístěné v objektu řadových garáží v ul. Na Konvářce uzavřené s paní … a to dohodou ke dni 30.06.2014

Hlasování: 7/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě