3. Žádost nájemce NP Staropramenná 9/547, Praha 5 spol. RENECAR PRAHA s.r.o. o snížení nájemného

05/06/2014
Zasedání konané dne 20. 5. 2014 jako řádné
číslo usnesení 8/3/2014
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Žádost nájemce NP Staropramenná 9/547, Praha 5 spol. RENECAR PRAHA s.r.o. o snížení nájemného

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. neschválit záměr snížení zákl. nájemného na částku ve výši …,- Kč měsíčně + DPH za NP (ev. č. 903) Staropramenná 9/547, k.ú. Smíchov, Praha 5 nájemci RENECAR PRAHA s.r.o., IČ 26760398, formou uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 8/2011 ze dne 6.10.2011 

Hlasování: 6/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě