2. Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání Malátova 11/434, k.ú. Smíchov, Praha 5 na základě žádosti p. Mykoly Kotelyuka

Zasedání konané dne 20. 5. 2014 jako řádné
číslo usnesení 8/2/2014
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání Malátova 11/434, k.ú. Smíchov, Praha 5 na základě žádosti p. Mykoly Kotelyuka

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit záměr pronájmu uvolněných prostor sloužících podnikání ev. č. 904 o výměře 36,20 m2 ve dvorním traktu nemovitosti č.p. 434, Malátova 11, k.ú. Smíchov, Praha 5 žadateli Mykolu Kotelyukovi, IČ 67975917, za nájemné ve výši 3.700,- Kč měsíčně + zálohy na poskytované služby, na dobu neurčitou, k využití jako kanceláře  

Hlasování: 5/1/0
Komise OA požaduje (po zveřejnění záměru) doplnit materiál o aktuální fotografie a výši ceny v případě odkoupení prostoru