3. Žádost Ing. Miroslava Pecháčka o ukončení nájmu nebytového prostoru – garáže postavené na pozemku parc. č. 835/9, k.ú. Jinonice dohodou k 31.3.2014

Zasedání konané dne 11. 3. 2014 jako řádné
číslo usnesení 4/3/2014
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Žádost Ing. Miroslava Pecháčka o ukončení nájmu nebytového prostoru – garáže postavené na pozemku parc. č. 835/9, k.ú. Jinonice dohodou k 31.3.2014

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit  … … dohodou …

Hlasování: 6/0/0