1. Žádost o prominutí příslušenství nájemci NP

20/03/2014
Zasedání konané dne 11. 3. 2014 jako řádné
číslo usnesení 4/1/2014
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Žádost o prominutí příslušenství nájemci NP

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit prominutí příslušenství nájemci NP společnosti Otakar, s.r.o., NP Vítězná 531/13 (v aktuální výši): dluh z úroku z prodlení Kč 7.007 (k 10.2.2014), dluh ze smluvní pokuty Kč 12.357 (k 10.2.2014)

Hlasování: 6/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě