1. Žádost o prodloužení NS ze dne 14.7.2003, ve znění pozdějších dodatků – Mateřská škola V Úvalu o.p.s., Weberova 299/33, Praha 5, IČ 27118657, v souladu s ustanovením NS, čl.II.

20/03/2014
Zasedání konané dne 11. 3. 2014 jako řádné
číslo usnesení 4/1/2014
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda komise obchodních aktivit

Žádost o prodloužení NS ze dne 14.7.2003, ve znění pozdějších dodatků – Mateřská škola V Úvalu o.p.s., Weberova 299/33, Praha 5, IČ 27118657, v souladu s ustanovením NS, čl.II.

Komise obchodních aktivit

Odkládá:

  1. schválit/neschválit uzavření Dodatku č. 4 k NS ze dne 14.7.2003, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené s Mateřskou školou V Úvalu, o.p.s., zastoupenou Kateřinou Věrtelářovou, ředitelkou, IČ 27118657, na pronájem budovy Weberova 299/33, Praha 5, o celkové výměře 238,5 m2, za účelem provozování mateřské školy, kterým se prodlužuje doba nájmu o 5 let, tj. do 31.12.2020, za podmínky sjednání ročního nájemného na částku ve výši ………. Kč/m2, tj. …….. Kč/rok, s účinností od 1.1.2016

Komise OA materiál odložila s tím, že žádá OOA o zjištění násl. informací:
1) návrh výše nájemného ze strany MŠ V Úvalu
2) od kdy platí MŠ Korálek nájemné ve výši 60,- Kč/m2/rok
3) počet dětí v MŠ v Úvalu a v MŠ Korálek vč. vyčíslení počtu dětí z Prahy 5 (v %)
4) uvedení dalších soukr. MŠ, které MČ P-5 pronajímá a jejich výše nájemného
Hlasování: 6/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě