2. Záměr pronájmu volného nebytového prostoru v nemovitosti Janáčkovo nábřeží 37/479, k.ú. Smíchov

Zasedání konané dne 28. 1. 2014 jako řádné
číslo usnesení 2/2/2014
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Záměr pronájmu volného nebytového prostoru v nemovitosti Janáčkovo nábřeží 37/479, k.ú. Smíchov

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit záměr pronájmu NP – ev. č. 903 (kanceláře) o výměře 143,0 m2 v suterénu nemovitosti č.p. 479, Janáčkovo nábřeží 37, k.ú. Smíchov, Praha 5, na dobu neurčitou, bez stanovení minim. požadované ceny za nájemné 

Hlasování: 5/0/0
Záměr vyvěsit na vstupní dveře domu.
Prověřit možnost prodeje neb. prostoru.