2. Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání v nemovitosti Nádražní 286/20, Praha 5

Zasedání konané dne 28. 1. 2014 jako řádné
číslo usnesení 2/2/2014
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání v nemovitosti Nádražní 286/20, Praha 5

Komise obchodních aktivit

Odkládá:

  1. schválit / neschválit záměr pronájmu prostor sloužících podnikání ev.č. 902 v přízemí nemovitosti č.p. 286, k.ú. Smíchov na adrese Nádražní 20, Praha 5 žadateli: DC Real, a.s., IČ 27663442 za nájemné výši 10.000,- Kč ročně + DPH + zálohy na poskytované služby, na dobu neurčitou.

Hlasování: 5/0/0
Prověřit možnost vstupu do neb. prostoru