1. Záměr pronájmu tří volných garáží v objektu řadových garáží v ulici Na Šmukýřce na pozemku parc. č. 1531/9, k.ú. Košíře

Zasedání konané dne 28. 1. 2014 jako řádné
číslo usnesení 2/1/2014
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Záměr pronájmu tří volných garáží v objektu řadových garáží v ulici Na Šmukýřce na pozemku parc. č. 1531/9, k.ú. Košíře

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit záměr pronájmu garáže – ev. č. 901 o výměře 14,0 m2 v objektu řadových garáží v ul. Na Šmukýřce na pozemku parc. č. 1531/9, k.ú. Košíře, Praha 5, na dobu neurčitou, bez stanovení minim. požadované ceny za nájemné 

  2. schválit záměr pronájmu garáže – ev. č. 906 o výměře 14,0 m2 v objektu řadových garáží v ul. Na Šmukýřce na pozemku parc. č. 1531/9, k.ú. Košíře, Praha 5, na dobu neurčitou bez, stanovení minim. požadované ceny za nájemné 

  3. schválit záměr pronájmu garáže – ev. č. 909 o výměře 14,0 m2 v objektu řadových garáží v ul. Na Šmukýřce na pozemku parc. č. 1531/9, k.ú. Košíře, Praha 5, na dobu neurčitou, bez stanovení minim. požadované ceny za nájemné 

Hlasování: 5/0/0
Záměry vyvěsit na garáže