1. Sleva ze základního nájemného ve výši 10% pro drobné podnikatele a živnostníky, kteří svou podnikatelskou činnost provozují v nebytových prostorech ve vlastnictví MČ Praha 5

Zasedání konané dne 28. 1. 2014 jako řádné
číslo usnesení 2/1/2014
Předkladatel: Mrštík Miloslav, Bc., člen zastupitelstva

Sleva ze základního nájemného ve výši 10% pro drobné podnikatele a živnostníky, kteří svou podnikatelskou činnost provozují v nebytových prostorech ve vlastnictví MČ Praha 5

Komise obchodních aktivit

Nepřijala návrh usnesení:

 1. schválit / neschválit poskytnutí slevy ve výši 10% ze základního nájemného pro nájemce nebytových prostor v bytových domech s tím, že žadatel o slevu z nájemného musí splňovat:

  – podnikatelská činnost žádajícího se v prostorách odehrává déle než 10 let, nebo má žádající sídlo na MČ Praha 5

  – jedná se přímo o provozovnu sloužící k podnikání a poskytováním služeb (nikoli např. sklad)

  – nejedná se o kancelář, ateliér, místo sloužící k parkování apod.

  – nejedná se o místo, kde je nájemné řízeno zvláštním režimem např. zdravotnická zařízení

  – nejedná se o místo, ve kterém je provozován hazard 

  – provozovna je do 100 m2 – provozovatel nemá nevyřešený dluh vůči MČ Praha 5 (toto opatření slouží k motivaci podnikatelů, kteří jsou na hranici udržitelnosti svého podnikání a třeba mají pozdní platby nebo výpadky plateb – narovnají-li své závazky, tak mohou žádat) 

  – na slevu není žádný automatický nárok – o slevu je třeba písemně požádat

Hlasování: 3/2/0
Pro: M.Mrštík, K.Novotný, J.Vitha
Proti: J.Mrázková, P.Bárta