4. Žádost o prominutí příslušenství nájemcům NP

Zasedání konané dne 17. 12. 2013 jako řádné
číslo usnesení 19/4/2013
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Žádost o prominutí příslušenství nájemcům NP

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit prominutí úroku z prodlení a smluvní pokuty v aktuální výši nájemcům NP:

    a – c) společnost AREA TZB, a.s., bývalá nájemkyně NP na adresách Vrchlického 483/47: dluh z úroku z prodlení Kč 9.716 (k 30.9.2013), dluh ze smluvní pokuty Kč 8.562 (k 30.9.2013), Vrchlického 482/49: dluh z úroku z prodlení Kč 5.804(k 30.9.2013), dluh ze smluvní pokuty Kč 3.090 (k 30.9.2013), Vrchlického 479/51: dluh z úroku z prodlení Kč 9.439 (k 30.9.2013), dluh ze smluvní pokuty Kč 9.824 (k 30.9.2013) z důvodu vrácení NP

    d) Jana Krátká, IČ: 112 20 872, nájemkyně NP na adrese Zborovská 526/44: dluh z úroku z prodlení Kč 14.681(k 31.10.2013), dluh ze smluvní pokuty Kč 16.406 (k 31.10.2013) z důvodu podpory a rozvoje podnikání

    e) H.S.H. Computer, s.r.o., bývalý nájemce NP na adrese Nádražní 42/82: dluh z úroku z prodlení Kč 26.371(k 31.10.2013), dluh ze smluvní pokuty Kč 26.907(k 31.10.2013) z důvodu vyklizení NP a úhrady splátkové dohody

Hlasování: 6/0/0