3. Finanční kompenzace bývalému nájemci nebytového prostoru za vložené finanční prostředky do rekonstrukce nebytového prostoru

Zasedání konané dne 17. 12. 2013 jako řádné
číslo usnesení 19/3/2013
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Finanční kompenzace bývalému nájemci nebytového prostoru za vložené finanční prostředky do rekonstrukce nebytového prostoru

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. neschválit úhradu částky ve výši …… ,- Kč bývalému nájemci nebytového prostoru ev.č. 901 v nemovitosti Lidická 291/40 panu Josefu Třískovi, IČ 40826902 jako kompenzaci za vložené finanční prostředky do rekonstrukce nebytového prostoru

Hlasování: 7/0/0