2. Ukončení nájemního vztahu a založení nového nájemního vztahu s nástupnickým občanským sdružením – nebytový prostor

06/01/2014
Zasedání konané dne 17. 12. 2013 jako řádné
číslo usnesení 19/2/2013
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Ukončení nájemního vztahu a založení nového nájemního vztahu s nástupnickým občanským sdružením – nebytový prostor

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit oznámení záměru pronájmu nebytového prostoru ev.č. 903 umístěného v 1.PP nemovitosti Lidická 291/40, Praha 5 žadateli Duha Paluba, IČ 01488121 za účelem provozování činností tohoto sdružení – provozování klubu deskových her za nájemné ve výši 4.215,- Kč měsíčně + poskytované služby, na dobu neurčitou

  2. schválit ukončení nájemní smlouvy č. 72/99 ze dne 8.12.1999 uzavřené se sdružením DUŽINA – DĚSÍR, IČ 68402201 na pronájem nebytového prostoru ev.č. 903 v 1.PP nemovitostii Lidická 291/40, Praha 5, dohodou k datu uzavření nové nájemní smlouvy dle bodu I.1. tohoto usnesení.

Hlasování: 6/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě