1. Záměr pronájmu pozemku parc. č. 1040/198, k.ú. Hlubočepy, 216m2, pro Společenství vlastníků Lamačova 826 a 827, Praha 5

Zasedání konané dne 17. 12. 2013 jako řádné
číslo usnesení 19/1/2013
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Záměr pronájmu pozemku parc. č. 1040/198, k.ú. Hlubočepy, 216m2, pro Společenství vlastníků Lamačova 826 a 827, Praha 5

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit záměr pronájmu pozemku parc. č. 1040/198, k.ú. Hlubočepy, o rozloze 216 m2, přilehlý k obytným budovám čp. 826 a 827, pro Společenství vlastníků Lamačova 826 a 827, Praha 5, IČ: 01890891, se sídlem Praha 5, Hlubočepy, Lamačova 826/13, za nájemné 5,85 Kč/m2/rok, t.j. za 1.264,- Kč/rok, na dobu neurčitou

Hlasování: 5/0/0