9. Žádost nájemce – obch. firmy OTAKAR, s.r.o. o prodloužení doby trvání nájmu nebytového prostoru na adrese Vítězná 13/531, Praha 5

06/12/2013
Zasedání konané dne 12. 11. 2013 jako řádné
číslo usnesení 17/9/2013
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Žádost nájemce – obch. firmy OTAKAR, s.r.o. o prodloužení doby trvání nájmu nebytového prostoru na adrese Vítězná 13/531, Praha 5

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit záměr prodloužení doby trvání nájmu o 3 roky, tj. do 31.7.2018 formou uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 8/2005 ze dne 10.8.2005, ve znění pozdějších dodatků, sjednané s nájemcem obch. firmou OTAKAR, s.r.o., IČ 26129892, na pronájem NP – restaurace (ev. č. 902) o celkové výměře 144,50 m2 v přízemí nemovitosti č.p. 531, k.ú. Malá Strana, Vítězná 13, Praha 5

Hlasování: 6/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě